Wat kan Stata Mater voor u betekenen?

Stata Mater Advies helpt organisaties hun brandveiligheid te optimaliseren.

Het doormaken van het proces is daarbij belangrijk. Stata Mater ondersteund, maar neemt niet het proces over. Het proces kan er in grote lijn zo uitzien:

  • Risico analyse (inclusief bepalen ambitieniveau en maatgevende scenario’s);
  • Bepalen beheersmaatregelen (Bouwkundig B), Installatietechnisch (I) en Organisatorisch (O));
  • Opzetten Bedrijfsnood organisatie (BNO);
  • Implementatie BNO;
  • Borging.

Bij voorkeur wordt begonnen met een risico analyse. De uitkomst daarvan is een goede basis voor de vervolgstappen.Echter het alleen uitvoeren van onderdelen is mogelijk.